Per tal que funcioni l'aplicació cal que tinguis instal:lada la màquina virtual de Java J2RE.