ILLA SIMPATIA
... un petit indret matemàtic perdut en la immensitat de l'oceà dels coneixements.


3r ESO

 
 

1. ELS NOMBRES RACIONALS

 
 

2. ELS NOMBRES REALS

 
 

3. POLINOMIS

 
Circumferència
RUFFINI. DESCOMPOSICIÓ FACTORIAL D'UN POLINOMI
Geogebra
Mètode de Ruffini per factoritzar polinomis
L'aplicació genera un polinomi de grau 5. A continuació podràs veure detalladament el procès que es fa servir per factoritzar completament el polinomi.
Veure
Divisió polinòmica
DIVISIÓ POLINÒMICA
Geogebra
Mecanisme per a dividir polinomis
L'aplicació et permet generar polinomis de fins a grau 5 que seran dividits per polinomis de fins a grau 2. La divisió la pots veure amb tots els passos resolutius.
Veure
 

4. PROBLEMES I EQUACIONS

 
Equació de 2n grau
EQUACIÓ DE 2n GRAU
Geogebra
Generador d'equacions de 2n grau resoltes pas a pas

Aquesta aplicació genera equacions de 2n grau en forma general i les resol aplicant la fórmula que resol les equacions completes.
Veure
Equacions biquadrades
EQUACIONS BIQUADRADES
Geogebra
Generador d'equacions biquadrades
Amb aquesta aplicació pots anar generant equacions biquadrades i veure la seva resolució amb tots els passos.

Veure
 

5. SISTEMES D'EQUACIONS

 
 

6.PROPORCIONALITAT

 
 

7. SUCCESSIONS

 
Interès
INTERÈS SIMPLE-COMPOST
Geogebra
Capital final calculat amb interès simple i amb interès compost
En aquesta aplicació pots entrar les dades que et permetran calcular el capital final aplicant l'intrès simple o l'interès compost. Podràs veure la seva diferència calculant-los pas a pas o amb la corresponent fórmula.
Veure
 

8. TRIANGLES. LLOCS GEOMÈTRICS

 
 

9. TRANSFORMACIONS MÈTRIQUES

 
 

10. COSSOS GEOMÈTRICS

 
Piràmide quadrangular
POLIEDRES REGULARS
Geogebra
Sòlids platònics
A l'aplicació pots veure cada un dels 5 poliedres a l'espai en 3D. Posteriorment podràs activar el seu desplegament pla.
Veure
Funcions
MEMORY DE COSSOS A L'ESPAI
Geogebra
Joc de trobar parelles
L'aplicació genera 16 cartes que cal girar de dos en dos intentant aparellar un cos de l'espai amb la seva imatge.
Veure
 

11. ÀREES I VOLUMS

 
Prisma rectangular
PRISMA RECTANGULAR
Geogebra
Superfície i volum
L'aplicació genera prismes rectangulars que pots veure en 3D (selecciona ulleres 3D en el menú de la pantalla 3D). Quan actives el seu desenvolupament pla la figura es desplegarà i apareixeran els càlculs de la superfície i el volum.
Veure
Piràmide quadrangular
PIRÀMIDE QUADRANGULAR
Geogebra
Superfície i volum
L'aplicació et permet generar piràmides de base quadrada que pots veure en 3D (selecciona ulleres 3D en el menú de la pantalla 3D). Quan actives el seu desenvolupament pla la figura es desplegarà i apareixeran els càlculs de la superfície i el volum.
Veure
 

12. ORGANITZACIÓ I REPRESENTACIÓ DE DADES

 
Taula de freqüències
TAULA DE FREQÜÈNCIES
Geogebra
Exemples pràctics
L'aplicació genera un conjunt d'elements que es podran ordenar en una taula de freqüències fent constar la freqüència absoluta, relativa i percentage així com les freqüències acumulades.
Veure
Mitjana, mediana i moda
MITJANA, MEDIANA I MODA
Geogebra
Exemples pràctics
L'aplicació genera un conjunt d'elements que es podran ordenar gràficament i posteriorment calcular la mitjana, mediana i moda.
Veure
 
^PUJAR^