ILLA SIMPATIA
... un petit indret matemàtic perdut en la immensitat de l'oceà dels coneixements.


4t ESO

 
 

1. ELS NOMBRES

 
 

2. POTÈNCIES I RADICALS

 
 

3. POLINOMIS

 
Circumferència
RUFFINI. DESCOMPOSICIÓ FACTORIAL D'UN POLINOMI
Geogebra
Mètode de Ruffini per factoritzar polinomis
L'aplicació genera un polinomi de grau 5. A continuació podràs veure detalladament el procès que es fa servir per factoritzar completament el polinomi.
Veure
Divisió polinòmica
DIVISIÓ POLINÒMICA
Geogebra
Mecanisme per a dividir polinomis
L'aplicació et permet generar polinomis de fins a grau 5 que seran dividits per polinomis de fins a grau 2. La divisió la pots veure amb tots els passos resolutius.
Veure
 

4. EQUACIONS I SISTEMES

 
Equacions biquadrades
EQUACIONS BIQUADRADES
Geogebra
Generador d'equacions biquadrades
Amb aquesta aplicació pots anar generant equacions biquadrades i veure la seva resolució amb tots els passos.

Veure
 

5. INEQUACIONS

 
Divisió polinòmica
INEQUACIÓ LINEAL
Geogebra
Solucionador d'inequacions lineals
Pots entrar els coeficients de la inequació i escollir el tipus de desigualtat. A continuació clica "Veure solució" i t'apareixerà la solució gràfica, la solució amb interval i la solució amb desigualtat.
Veure
 

6. TRIGONOMETRIA

 
Raons trigonomètriques
RAONS TRIGONOMÈTRIQUES BÀSIQUES
Geogebra
Sinus, cosinus i tangent d'un angle
Pots veure gràficament i numèricament com sorgeixen aquestes raons entre costats d'un triangle rectangle. Pots mantenir el radi amb la unitat o canviar-lo. També pots modificar l'angle.
Veure
Reducció d'angles al 1r quadrant
REDUCCIÓ D'ANGLES AL 1r QUADRANT
Geogebra
Càlcul del sinus i el cosinus d'un angle reduint-lo al 1r quadrant
L'aplicació et facilita calcular el sinus i el cosinus de determinats angles en funció d'altres angles del primer quadrant.
Pots moure el punt vermell per estudiar els diferents angles.
Veure
 

7. GEOMETRIA AL PLA

 
Perímetre quadrilàter
PERÍMETRE D'UN QUADRILÀTER
Geogebra
Perímetre d'un quadrilàter donats els seus quatre vèrtexs
Pots entrar les coordenades dels quatre vèrtexs del quadrilàter i comprovar com es calcula la longitud de cada costat per calcular el perímetre.
Veure
Equacions recta
EQUACIONS DE LA RECTA
Geogebra
Diverses equacions de la mateixa recta
Entra en els requadres grocs un punt de la recta i el seu vector director. A continuació podràs veure les diferents equacions de la recta.
Veure
Àrea triangle
ÀREA D'UN TRIANGLE
Geogebra
Àrea d'un triangle donats els seus tres vèrtexs
Pots entrar les coordenades dels tres vèrtexs del triangle i comprovar com es calcula la longitud de la base i l'altura per calcular l'àrea.
Veure
Circumferència
CIRCUMFERÈNCIA: EQUACIONS
Geogebra
Equació reduïda i equació general
Pots entrar les coordenades del centre de la circumferència i el seu radi. A continuació podràs veure com es calcula l'equació reduïda i també la general de la circumferència.
Veure
Circumferència
CIRCUMFERÈNCIA: CENTRE I RADI?
Geogebra
Determinar el centre i el radi d'una circumferència
L'aplicació genera una equació general de la circumferència. A continuació podràs veure els càlculs que et permetran trobar el centre i també el radi.
Veure
 

8. FUNCIONS POLINÒMIQUES

 
Funcions
MEMORY DE FUNCIONS ELEMENTALS
Geogebra
Joc de trobar parelles
L'aplicació genera 16 cartes que cal girar de dos en dos intentant aparellar l'equació d'una funció amb el seu gràfic.
Veure
 

9. ESTADÍSTICA

 
Interès
INTERÈS SIMPLE-COMPOST
Geogebra
Capital final calculat amb interès simple i amb interès compost
En aquesta aplicació pots entrar les dades que et permetran calcular el capital final aplicant l'intrès simple o l'interès compost. Podràs veure la seva diferència calculant-los pas a pas o amb la corresponent fórmula.
Veure
Taula de freqüències
TAULA DE FREQÜÈNCIES
Geogebra
Exemples pràctics
L'aplicació genera un conjunt d'elements que es podran ordenar en una taula de freqüències fent constar la freqüència absoluta, relativa i percentage així com les freqüències acumulades.
Veure
Mitjana, mediana i moda
MITJANA, MEDIANA I MODA
Geogebra
Exemples pràctics
L'aplicació genera un conjunt d'elements que es podran ordenar gràficament i posteriorment calcular la mitjana, mediana i moda.
Veure
 

10. PROBABILITAT

 
 
^PUJAR^