ILLA SIMPATIA
... un petit indret matemàtic perdut en la immensitat de l'oceà dels coneixements.


1r ESO

 
 

1. ELS NOMBRES NATURALS

 
Operacions elementals
OPERACIONS ELEMENTALS

Practica les operacions elementals
Pots refrescar la memòria o entrenar-te fent sumes, restes, multiplicacions i divisions. Tu tries la dificultat i el nombre d'operacions que vols fer. Autor: Fran Macías.

Veure
La divisió
LA DIVISIÓ

Aplicació per apendre i practicar la divisió
També es poden fer divisions amb decimals. Autor: Mario Ramos Rodríguez.


Veure
Operacions combinades
OPERACIONS COMBINADES

5 tipus d'operacions
5 tipus d'exercicis interactius fets en flash per repassar. Autor: Sergiov.


Veure
Operacions combinades
OPERACIONS COMBINADES

Exercicis pautats
Exercicis pautats per repassar. Autors: Genmagic.net.
Veure
 

2. DIVISIBILITAT

 
Nombres primers
NOMBRES PRIMERS
ThatQuiz
Et saps els nombres primers menors que el 100?

Test Thatquiz de 20 preguntes que cal contestar en menys de 2 min.
Veure
Divisibilitat
DIVISIBILITAT
Per repassar la teoria, veure exemples i practicar.

Autor: Carmel Ramírez García.
Veure
Múltiples i divisors
MÚLTIPLES I DIVISORS
Vols practicar i repassar la teoria?

Per repassar la teoria. Hi ha el garbell d'Eratòstenes. Pots fer exercicis de descomposar factorialment. Autors: Genmagic.net.
Veure
Criteris de divisibilitat
CRITERIS DE DIVISIBILITAT
Geogebra
Aplicació intreractiva
Aplicació interactiva per comprovar si et coneixes els criteris de divisibilitat. Exercicis interactius amb correcció.

Veure
Criteris de divisibilitat
CRITERIOS DE DIVISIBILIDAD
Per recordar els criteris del 2, 3, 5, 9 i 10

Està molt bé la part d'exercicis. Autor: Mario Ramos Rodríguez.
Veure
Criteris de divisibilitat
CRITERIS DE DIVISIBILITAT
ThatQuiz
Test Thatquiz

Test Thatquiz per a posar a prova els teus coneixements sobre els criteris de divisibilitat.

Veure
Descomposició factorial
FACTORITZACIÓ D'UN NOMBRE
Geogebra
Calcula la descomposició factorial d'un nombre
Generador d'exercicis interactius amb la resolució completa.
Veure
MCD i mcm
MCD i mcm DE DOS NOMBRES
Geogebra
Calcula el MCD i el mcm de dos nombres
Generador d'exercicis interactius amb la resolució completa.

Veure
 

3. FRACCIONS

 
Fracció d'un nombre
FRACCIÓ D'UN NOMBRE (I)
ThatQuiz
Calcula la fracció d'un nombre

Exercicis Thatquiz.
Veure
Fracció d'un nombre
FRACCIÓ D'UN NOMBRE (II)
ThatQuiz
Troba el nombre que a l'aplicar la fracció et dóna aquest resultat

Exercicis Thatquiz.
Veure
Fracció equivalent
FRACCIONS EQUIVALENTS
Geogebra
Explicació visual
Pots crear el teu exercici i comprovar la seva solució visualment.


Veure
Fraccions equivalents
FRACCIONS EQUIVALENTS
ThatQuiz
Exercicis Thatquiz

Troba el nombre que falta per tal que les dues fraccions siguin equivalents.
Veure
Fracció irreductible
FRACCIÓ IRREDUCTIBLE
Geogebra
Troba la fracció irreductible
Generador d'exercicis interactius amb la resolució completa.

Veure
Comparació de fraccions
COMPARACIÓ DE FRACCIONS
Geogebra
Explicació visual
Pots crear el teu exercici i comprovar la seva solució visualment.
Veure
Suma de fraccions
SUMA DE FRACCIONS
Geogebra
Explicació visual
Pots crear el teu exercici i comprovar la seva solució visualment.

Veure
Operacions fraccions
SUMAR, RESTAR, MULTIPLICAR I DIVIDIR DUES FRACCIONS
Geogebra
Aplicació que genera les quatre operacions bàsiques entre dues fraccions. Exercicis interactius amb la resolució completa.

Veure
Multiplicació fraccions
FRACCIÓ D'UNA FRACCIÓ
Geogebra
Explicació visual
Multiplicacions de fraccions. Pots crear el teu exercici i comprovar la seva solució visualment.
Veure
Operacions combinades
OPERACIONS COMBINADES AMB FRACCIONS
pdf
Full d'exercicis
Document pdf amb exercicis d'operacions combinades de fraccions. Hi ha les solucions.


Veure
 

4. NOMBRES DECIMALS

 
Unitats decimals
UNITATS DECIMALS
ThatQuiz
Exercicis Thatquiz

Test per posar a prova els teus coneixements de les unitats decimals.
Veure
Ordenar decimals
ORDENAR DECIMALS
ThatQuiz
Exercicis Thatquiz

Ordena els parells de decimals que et proposa el test.
Veure
Buider Ted
BUILDER TED
Ordenar decimals
Divertit joc en anglès on cal que ordenis uns maons (nombres decimals). Recomano el nivell 1 (decimals positius).
Veure
Operacions amb decimals
OPERACIONS AMB DECIMALS
ThatQuiz
Exercicis Thatquiz

Petites operacions per practicar la suma, la resta i la multiplicació de decimals.
Veure
Multiplicacions i divisions
Multiplicacions i divisions amb decimals
pdf
Full d'exercicis pdf pautats amb les solucions per practicar les multiplicacions i les divisions amb decimals.

Veure
Fracció decimal
Nombre decimal - Fracció decimal
pdf
Full d'exercicis pdf pautats amb les solucions per practicar els canvis de nombre decimal a fracció decimal i a l'inrevés.
Veure
Operacions especials
OPERACIONS ESPECIALS (I)
ThatQuiz
Exercicis Thatquiz

Multiplicacions i divisions de decimals per/entre potències de base 10.
Veure
Operacions especials
OPERACIONS ESPECIALS (II)
ThatQuiz
Exercicis Thatquiz

Multiplicacions i divisions de decimals per/entre potències de base 10 i també unitats decimals.
Veure
Multiplicacions i divisions especials
MULTIPLICACIONS I DIVISIONS ESPECIALS
pdf
Full d'exercicis pdf pautats amb les solucions per practicar les multiplicacions i les divisions per potències de base 10 o unitats decimals.
Veure
Arrodonir
ROUNDING OFF
Arrodonir
Divertit joc en anglès on cal que arrodoneixis un nombre a la unitat que et demanen. Cal que triis la resposta d'un ventall que et proposen.
Veure
Aproximació decimal
Aproximacions i arrodoniments decimals (I)
pdf
Full d'exercicis pdf pautats amb les solucions per practicar les aproximacions per tall o arrodoniment a unitats decimals.
Veure
Aproximacions i arrodoniments
Aproximacions i arrodoniments decimals (II)
pdf
Full d'exercicis pdf pautats amb les solucions per practicar les aproximacions per tall o arrodoniment a qualsevol unitat.
Veure
 

5. NOMBRES ENTERS

 
Comparar enters
COMPARAR ENTERS (I)
ThatQuiz
Test Thatquiz

Compara els parells de nombres enters que et proposa el test.
Veure
Comparar enters
COMPARAR ENTERS (I)
ThatQuiz
Test Thatquiz

Compara els parells de nombres enters que et proposa el test. Compte: poden sortir valors absoluts!
Veure
Sumar i restar enters
SUMAR I RESTAR ENTERS
ThatQuiz
Exercicis Thatquiz

Exercicis per practicar el càlcul mental de sumes i restes d'enters.
Veure
Suma de nombres enters
SUMA DE NOMBRES ENTERS
Geogebra
Utilitzant el recurs de l'ascensor
Aplicació interactiva per entendre com se sumen i resten els nombres enters fent servir el mètode de l'ascensor. Possibilitat de fer exercicis interctius.

Veure
Suma i resta entera
SUMA I RESTA ENTERA
Geogebra
Explicació animada gràcies a un canguret
Exercicis interactius i visuals per entendre millor com es fan les sumes i les restes amb enters.

Veure
Suma i resta entera
SUMA I RESTA D'ENTERS
Geogebra
Test autoavaluador
Test autoavaluador per practicar les sumes i restes de nombres enters. Cal unir l'operació amb el seu resultat.

Veure
Sumes i restes combinades
SUMES I RESTES COMBINADES
Geogebra
Utilitzant el mètode d'agrupament de positius i negatius
Exercicis interactius de sumes i restes amb nombres entesr resolts pas a pas.


Veure
Sumes i restes combinades
SUMES I RESTES MÚLTIPLES
Utilitzant "l'ascensor horitzontal"
Aplicació interactiva per resoldre visualment les sumes i restes de diversos enters alhora amb l'ajuda d'un "ascensor horitzontal". Les explicacions estan en anglès.
Veure
Sumes i restes inverses
SUMES I RESTES INVERSES
ThatQuiz
Exercicis Thatquiz

Exercicis per practicar el càlcul mental de sumes i restes d'enters on falta algun element i es dóna el resultat.
Veure
Multiplicar i dividir enters
MULTIPLICAR I DIVIDIR
ThatQuiz
Exercicis Thatquiz

Exercicis per practicar el càlcul mental de multiplicacions i divisions d'enters.
Veure
F1 amb els nombres enters
F1 AMB ELS NOMBRES ENTERS
Geogebra
Arriba a la meta gràcies als nombres enters
Aquesta aplicació serveix per practicar les 4 operacions bàsiques (+, -, x i :). Si contestes bé, aniràs avançant fins arribar a la meta.
Veure
Exercicis enters
Exercicis de repàs
pdf
Full d'exercicis pdf pautats amb les solucions per repassar les operacions amb els enters.
Veure
 

6.INICIACIÓ A L'ÀLGEBRA

 
El valor numèric d'una expressió algebraica
EL VALOR NUMÈRIC D'UNA EXPRESSIÓ ALGEBRAICA
ThatQuiz
 
Exercicis ThatQuiz per practicar el càlcul mental del valor numèric de difrents expressions algebraiques.
Veure
El llenguatge algebraic
EL LLENGUATGE ALGEBRAIC
ThatQuiz
Exercicis Thatquiz

Test per transcriure expressions del llenguatge ordinari al llenguatge algebraic.
Veure
Exercicis de monomis
SUMES I RESTES DE MONOMIS
pdf
Full d'exercicis pdf amb les solucions.
Veure
El mètode de la balança
BALANCEAR CUANDO SUMAS Y RESTAS
El mètode de la balança
Enllaç per entendre millor EL MÈTODE DE LA BALANÇA d'una forma visual.
Veure
El mètode de la balança
EL MÈTODE DE LA BALANÇA
Animació flash
Un exercici on es resol una equació lineal completament utilitzant el mètode de la balança.


Veure
Equació de primer grau
EQUACIÓ LINEAL O DE 1r GRAU
Geogebra
Resolució utilitzant el Mètode de la balança

Aquesta aplicació genera equacions de 1r grau en forma general i les resol pas a pas utilitzant el mètode de la balança amb les explicacions al costat.

Veure
Joc equacions
ALGEBRA PLANET BLASTER
Joc d'equacions
Divertit joc flash en anglès. Et proposen equacions i diverses solucions. Amb les tecles <- o -> pots moure la nau. Per disparar a la solució prem la barra espaiadora.
Veure
Equacions de primer grau
EQUACIONS DE 1r GRAU
ThatQuiz
Exercicis Thatquiz

Test on et proposen 10 equacions i cal escriure la seva solució.
Veure
 

7. PROPORCIONALITAT NUMÈRICA

 
Proporcions
PROPORCIÓ
ThatQuiz
Exercicis Thatquiz

Test on et proposen 10 proporcions i cal completar l'element que falta en alguna raó.
Veure
Percentatges i decimals
Percentatge - fracció - nombre decimal
Aplicació visual

Aplicació visual on es pot comprovar la relació entre percentatge i nombre decimal i també la relació entre percentatge i fracció.
Veure
Percentatges
PERCENTATGES (I)
ThatQuiz
Exercicis Thatquiz

Test on has de calcular 10 percentatges.
Veure
Percentatges
PERCENTATGES (II)
ThatQuiz
Exercicis Thatquiz

Test on has de calcular 10 percentatges.
Veure
Percentatges aranya
PERCENTATGES ARANYA
ThatQuiz
Exercicis Thatquiz

Exercicis aranya de percentages. Cal situar les respostes al seu lloc.
Veure
Percentatges aranya
EXERCICIS PERCENTATGE ARANYA
pdf
Full pdf d'exercicis "aranya" amb les solucions per practicar els percentages.
Veure
 

8. ESTADÍSTICA I PROBABILITAT

 
 

9. ANGLES I RECTES

 
Mesurar angles
MESURAR ANGLES AMB EL TRANSPORTADOR
Geogebra
Exercicis interactius
Pots practicar com mesurar diferents angles amb l'ajuda d'un transportador.

Veure
Mesurar angles
MESURAR ANGLES AMB EL TRANSPORTADOR
ThatQuiz
Exercicis Thatquiz

Amb l'ajuda d'un transportador gràfic cal anar mesurant tots els angles que et proposen.
Veure
Classificació d'angles
CLASSIFICACIÓ D'ANGLES
Geogebra
Tres classificacions
Aplicació per repassar les tres classificacions dels angles.
Veure
Angles complementaris i suplementaris
ANGLES COMPLEMENTARIS I SUPLEMENTARIS
Geogebra
Tres classificacions
Aplicació per repassar i entendre com trobar l'angle complementari i/o suplementari d'un angle donat.
Veure
Determinar angles
DETERMINAR ANGLES
ThatQuiz
Exercicis Thatquiz

Cal escriure el valor de l'angle x.
Veure
Rectes i angles
RECTES I ANGLES
Aplicació visual

Per repassar el tema. Autors: Genmagic.net

Veure
Eines per a dibuixar
INSTRUMENPOCHE
Aplicació geomètrica
Aplicació interessant. En aquesta web trobaràs totes les eines de dibuix necessàries per fer figures geomètriques. Si vols veure exemples o com funciona clica aquí.
Veure
 

10. POLÍGONS I CIRCUMFERÈNCIES

 
Construcció d'un triangle
Construcció d'un triangle donats els 3 costats
Geogebra
Construcció amb regle i compàs
Explicacions pas a pas. Pots introduïr les dimensions dels costats del triangle que vols construir.
Veure
Mediatriu d'un segment
MEDIATRIU D'UN SEGMENT
Geogebra
Construcció amb regle i compàs
Explicacions pas a pas. Pots modificar el segment al qual li vols trobar la mediatriu.
Veure
Circumcentre
CIRCUMCENTRE D'UN TRIANGLE
Geogebra
Construcció amb regle i compàs
Explicacions pas a pas. Pots modificar les dimensions dels costats del triangle al qual li vols trobar el circumcentre i la circumferència circumscrita.

Veure
Bisectriu d'un angle
BISECTRIU D'UN ANGLE
Geogebra
Construcció amb regle i compàs
Explicacions pas a pas. Pots modificar l'angle al qual li vols construir la bisectriutriu.
Veure
Incentre
INCENTRE D'UN TRIANGLE
Geogebra
Construcció amb regle i compàs
Construcció pas a pas. Pots modificar les dimensions dels costats del triangle al qual li vols trobar l'incentre i la circumferència inscrita.
Veure
Incentre
INCENTRE D'UN TRIANGLE
Geogebra
Recerca intuïtiva
Recerca intuïtiva de l'incentre d'un triangle amb posterior comprovació.

Veure
La suma dels angles d'un triangle
LA SUMA DEL ANGLES D'UN TRIANGLE
Geogebra
Demostració visual
Demostració que la suma dels angles d'un triangle fa 180º.
Veure
Les diagonals d'un polígon regular
LES DIAGONALS D'UN POLÍGON REGULAR
Geogebra
La bellesa de les diagonals
Pots observar que a mida que el polígon té més costats, quan dibuixem les seves diagonals, obtenim una representació geomètrica plena de bellesa. Aquesta representació ens pot recordar vitralls, mandales, puntes de coixí ...
Veure
Angle desconegut
ANGLE DESCONEGUT D'UN TRIANGLE
pdf
Full pdf d'exercicis amb solucions on cal trobar un angle del triangle donats els altres dos.
Veure
La suma dels angles d'un triangle
ANGLES D'UN TRIANGLE
ThatQuiz
Exercicis Thatquiz

Cal escriure el valor de l'angle x.


Veure
Quadrilàters
CLASSIFICACIÓ VISUAL DELS QUADRILÀTERS
Aplicació WIRIS
Aplicació on pots visualitzar els diferents quadrilàters.
Veure
Circumcentre amb papiroflèxia
CIRCUMCENTRE AMB PAPIROFLÈXIA
Papiromates
Com trobar el circumcentre fent servir la papiroflèxia
Vídeotutorial de com trobar el circumcentre d'un triangle mitjançant la papiroflèxia. Vídeo enllaçat amb el canal de youtube Papiromates.
Veure
Incentre amb papiroflèxia
INCENTRE AMB PAPIROFLÈXIA
Papiromates
Com trobar l'incentre fent servir la papiroflèxia
Vídeotutorial de com trobar l'incentre d'un triangle mitjançant la papiroflèxia. Vídeo enllaçat amb el canal de youtube Papiromates.

Veure
Baricentre amb papiroflèxia
BARICENTRE AMB PAPIROFLÈXIA
Papiromates
Com trobar el baricentre fent servir la papiroflèxia
Vídeotutorial de com trobar el baricentre d'un triangle mitjançant la papiroflèxia. Vídeo enllaçat amb el canal de youtube Papiromates.
Veure
Identificar polígons
MATCHING GAME
Aparellar nom i figura
Joc flash en anglès. Cal aparellar la figura amb el nom corresponent. Autors: www.subtangent.com
Veure
 

11. SISTEMA MÈTRIC DECIMAL

 
Sistema mètric decimal
SISTEMA MÉTRICO DECIMAL
CLIC
Unitat didàctica explicada amb metodologia CLIC.
Veure
Canvis unitats
CANVIS D'UNITATS
ThatQuiz
Test ThatQuiz
Test Thatquiz. Cal fer el canvi d'unitats (longitud, capacitat i massa).
Veure
 

12. PERÍMETRES I ÀREES

 
Càlcul d'àrees i perímetres
CÀLCUL D'ÀREES I PERÍMETRES
ThatQuiz
Exercicis ThatQuiz
Pots practicar amb el quadrat, el rectangle, el triangle i la circumferència i el cercle.
Veure
Problemes inversos
PROBLEMES INVERSOS
ThatQuiz
Exercicis ThatQuiz
Et donen l'àrea o el perímetre i et pregunten per una dada inicial.
Veure
 

13. VOLUMS

 
^PUJAR^