ILLA SIMPATIA
... un petit indret matemàtic perdut en la immensitat de l'oceà dels coneixements.


NOVETATS

Angle entre dos vectors
ANGLE ENTRE DOS VECTORS
28/2/24
Geogebra
Com determinar l'angle format per dos vectors
L'aplicació genera dos vectors del pla i seguidament pots veure tots els càlculs per a determinar l'angle format pels vectors.
Veure
El pots trobar a:   1r BATX CCNN i 2n BATX CCSS
Reducció d'angles al 1r quadrant
REDUCCIÓ D'ANGLES AL 1r QUADRANT
23/1/24
Geogebra
Càlcul del sinus i el cosinus d'un angle reduint-lo al 1r quadrant
L'aplicació et facilita calcular el sinus i el cosinus de determinats angles en funció d'altres angles del primer quadrant.
Pots moure el punt vermell per estudiar els diferents angles.
Veure
El pots trobar a:   1r BATX CCNN
Integral indefinida
INTEGRAL INDEFINIDA
8/1/24
Geogebra
Integrador
L'aplicació ens permet escriure la funció que vols integrar.
Veure
El pots trobar a:    2n BATX CCNN
Estrella
ESTRELLA POLAR
23/12/23
Papiromates
Icosaedre estrellat
Videotutorial per a construir una estrella (icosaedre estrellat) creada pel Francesc Forcada utilitzant 30 mòduls. Vídeo enllaçat amb el canal de youtube PAPIROmates.
Veure
El pots trobar a:   PAPIROFLÈXIA
Notació científica
NOTACIÓ CIENTÍFICA
1/10/23
ThatQuiz
Exercicis ThatQuiz
Exercicis tipus test en els que has de triar la solució correcta.
Veure
El pots trobar a:    1r BATX CCNN
Taula de freqüències
TAULA DE FREQÜÈNCIES
21/9/23
Geogebra
Exemples pràctics
L'aplicació genera un conjunt d'elements que es podran ordenar en una taula de freqüències fent constar la freqüència absoluta, relativa i percentage així com les freqüències acumulades.
Veure
El pots trobar a:   3ESO, 4ESO, 1r BATX CCNN i 1r BATX MACS
Mitjana, mediana i moda
MITJANA, MEDIANA I MODA
13/9/23
Geogebra
Exemples pràctics
L'aplicació genera un conjunt d'elements que es podran ordenar gràficament i posteriorment calcular la mitjana, mediana i moda.
Veure
El pots trobar a:   3ESO, 4ESO, 1r BATX CCNN i 1r BATX MACS
Cossos
MEMORY DE COSSOS A L'ESPAI
27/5/23
Geogebra
Joc de trobar parelles
L'aplicació genera 16 cartes que cal girar de dos en dos intentant aparellar un cos de l'espai amb la seva imatge.
Veure
El pots trobar a:   2ESO i 3ESO
Projecció
PROJECCIÓ D'UN VECTOR SOBRE UN ALTRE
16/3/23
Geogebra
Visió gràfica
L'aplicació ens permet visualitzar gràficament el resultat que fem quan calculem la projecció d'un vector sobre un altre.
Veure
El pots trobar a:    2n BATX CCNN
Recta canvi
EQUACIÓ DE LA RECTA. TRANSFORMACIONS
16/3/23
Geogebra
De general a vectorial i paramètrica
L'aplicació genera una recta en equació general o implícita que posteriorment podràs transformar en equació vectorial i equació paramètrica triant un dels diversos mètodes que et proposa.
Veure
El pots trobar a:    2n BATX CCNN
Vector
VECTOR FIX I VECTOR LLIURE
5/3/23
Geogebra
Visualització dels vectors a l'espai
L'aplicació et permet entrar un vector fix i veure com es pot traslladar el vector lliure.
Veure
El pots trobar a:    2n BATX CCNN
Vector
COMPONENTS D'UN VECTOR A L'ESPAI
5/3/23
Geogebra
Visualització d'un vector a l'espai
L'aplicació et permet entrar un vector i veure com s'ha construit a partir de les tres components bàsiques.
Veure
El pots trobar a:    2n BATX CCNN
Integrals immediates
EXERCICIS D'INTEGRALS IMMEDIATES
8/1/23
pdf
Full pdf amb 20 exercicis d'integrals immediates amb solucions.
Veure
El pots trobar a:    2n BATX CCNN
Estrella
ESTRELLA SUPERNOVA
29/1/22
Papiromates
Icosaedre estrellat
Videotutorial per a realitzar una estrella de 12 punxes. L'estrella és un icosaedre estrellat fet amb 30 mòduls de papers quadrats 9x9 cm. L'estrella es pot plegar sobre si mateixa convertint-se en una estrella en forma de sol de 10 puntes. El disseny i la creació és del Francesc Forcada. Vídeo enllaçat amb el canal de youtube PAPIROmates.
Veure
El pots trobar a:   PAPIROFLÈXIA
Sagrada Família
ESTEL SAGRADA FAMÍLIA
Papiromates
Dodecaedre estrellat
Videotutorial amb l'elaboració l'estel que corona la torre de Maria de la Basílica de la Sagrada Família (Barcelona). Aquesta estrella té forma de dodecaedre estrellat amb les puntes formant una piràmide de base pentagonal. L'estrella està formada per 30 mòduls fets amb paper 7'43x21 cm. Idea original del Francesc Forcada. Vídeo enllaçat amb el canal de youtube PAPIROmates.
Veure
El pots trobar a:   PAPIROFLÈXIA
Piràmide quadrangular
POLIEDRES REGULARS
2/10/22
Geogebra
Sòlids platònics
A l'aplicació pots veure cada un dels 5 poliedres a l'espai en 3D. Posteriorment podràs activar el seu desplegament pla.
Veure
El pots trobar a:   2ESO i 3ESO
Interès
INTERÈS SIMPLE-COMPOST
10/9/22
Geogebra
Capital final calculat amb interès simple i amb interès compost
En aquesta aplicació pots entrar les dades que et permetran calcular el capital final aplicant l'intrès simple o l'interès compost. Podràs veure la seva diferència calculant-los pas a pas o amb la corresponent fórmula.
Veure
El pots trobar a:   3ESO, 4ESO, 1r BATX CCNN i 1r BATX MACS
Funcions
MEMORY DE FUNCIONS ELEMENTALS
10/9/22
Geogebra
Joc de trobar parelles
L'aplicació genera 16 cartes que cal girar de dos en dos intentant aparellar l'equació d'una funció amb el seu gràfic.
Veure
El pots trobar a:   3ESO, 4ESO, 1r BATX CCNN i 1r BATX MACS
Matriu inversa
MATRIU INVERSA
10/2/22
Geogebra
Resolució pas a pas
L'aplicació et genera una matriu d'ordre 3 i, seguidament, pots veure pas a pas com es calcula la matriu inversa.
Veure
El pots trobar a:    2n BATX CCNN
Matriu adjunta
MATRIU DELS ADJUNTS
10/2/22
Geogebra
Resolució pas a pas
L'aplicació et genera una matriu d'ordre 3 i, seguidament, pots veure pas a pas com es calcula la matriu dels adjunts o matriu adjunta.
Veure
El pots trobar a:    2n BATX CCNN
Determinant
DETERMINANT D'UNA MATRIU D'ORDRE 3
7/2/22
Geogebra
Resolució pas a pas
Pots veure com es resol el determinant d'una matriu d'ordre 3 pas a pas utilitzant la regla de Sarrus. Pots generar tants exercicis com vulgis.
Veure
El pots trobar a:    2n BATX CCNN
Potència
POTÈNCIA n-èssima D'UNA MATRIU
2/2/21
Geogebra
Visualitzador de potències
A l'aplicació pots entrar els elements d'una matriu d'ordre 2 ó 3 i anar calculant les potències successives fins a un exponent 30. Aquests càlculs et permetran veure amb més facilitat la construcció de la matriu n-èssima.
Veure
El pots trobar a:    2n BATX CCNN i MACS
Divisió polinòmica
INEQUACIÓ LINEAL
24/1/21
Geogebra
Solucionador d'inequacions lineals
Pots entrar els coeficients de la inequació i escollir el tipus de desigualtat. A continuació clica "Veure solució" i t'apareixerà la solució gràfica, la solució amb interval i la solució amb desigualtat.
Veure
El pots trobar a:   4ESO, 1r BATX CCNN i 1r BATX MACS
Estrella
ESTRELLA SHIRA
24/1/21
Papiromates
Estrella hexagonal
Videotutorial d'una estrella hexagonal. Vídeo enllaçat amb el canal de youtube PAPIROmates.
Veure
El pots trobar a:   PAPIROFLÈXIA
Derivada
DERIVADA DEL PRODUCTE I QUOCIENT DE DUES FUNCIONS
5/5/20
Geogebra
Resolució pas a pas
L'aplicació et permet entrar dues funcions i et resol la derivada del producte i del quocient amb els passos resolutius intermitjos.
Veure
El pots trobar a:    BATX
Selectivitat
PROGRAMACIÓ LINEAL
3/5/20
Illa Simpatia
EXERCICI 6 de les PAU del setembre 2019
Explicació de com resoldre aquest problema típic de programació lineal. Vídeo enllaçat amb el canal de youtube Illa Simpatia.
Veure
El pots trobar a:    2n BATX MACS
Selectivitat
PROGRAMACIÓ LINEAL
3/5/20
Illa Simpatia
PROBLEMA 5 de les PAU del juny 2019
Explicació de com resoldre aquest problema típic de programació lineal. Vídeo enllaçat amb el canal de youtube Illa Simpatia.
Veure
El pots trobar a:    2n BATX MACS
Estrella
ESTRELLA DE NADAL
21/12/19
Papiromates
Estrella hexagonal
Videotutorial d'una estrella hexagonal. Vídeo enllaçat amb el canal de youtube PAPIROmates.
Veure
El pots trobar a:   PAPIROFLÈXIA
Simplificar fraccions algebraiques
EQUACIONS AMB RADICAL
6/12/19
Geogebra
Com sorgeixen les solucions fantasma d'una equació?
L'aplicació permet introduir una equació amb una arrel quadrada i comprovar algebraicament i gràficament quines solucions corresponen a l'equació original i quines són les "solucions fantasma" que cal descartar. Crec, que l'animació gràfica ajuda a entendre millor quines solucions cal descartar. Compte, per raons, de funcionament, només pots introduir en els requadres polinomis de grau dos com a màxim.
Veure
El pots trobar a:   1r BATX CCNN i 1r BATX MACS
Divisió polinòmica
DIVISIÓ POLINÒMICA
7/10/19
Geogebra
Mecanisme per a dividir polinomis
L'aplicació et permet generar polinomis de fins a grau 5 que seran dividits per polinomis de fins a grau 2. La divisió la pots veure amb tots els passos resolutius.
Veure
El pots trobar a:   3ESO, 4ESO, 1r BATX CCNN i 1r BATX MACS
Piràmide quadrangular
PIRÀMIDE QUADRANGULAR
29/5/19
Geogebra
Superfície i volum
L'aplicació et permet generar piràmides de base quadrada que pots veure en 3D (selecciona ulleres 3D en el menú de la pantalla 3D). Quan actives el seu desenvolupament pla la figura es desplegarà i apareixeran els càlculs de la superfície i el volum.
Veure
El pots trobar a:   2n ESO
Prisma rectangular
PRISMA RECTANGULAR
26/5/19
Geogebra
Superfície i volum
L'aplicació genera prismes rectangulars que pots veure en 3D (selecciona ulleres 3D en el menú de la pantalla 3D). Quan actives el seu desenvolupament pla la figura es desplegarà i apareixeran els càlculs de la superfície i el volum.
Veure
El pots trobar a:   2n ESO
Programació lineal
PROGRAMACIÓ LINEAL
22/4/19
Geogebra
Sistema d'inequacions lineals
L'aplicació permet entrar fins a 6 inequacions lineals (conjunt de restriccions) i la funció objectiu. La regió factible apareix a la primera pantalla on també es poden veure els vèrtexs de la regió i avaluar-los amb la funció objectiu per localitzar els possibles màxims i mínims. Si fos necessari, es poden visualitzar els punts amb coordenades enteres de la regió factible.
Veure
El pots trobar a:    2n BATX MACS
Dodecaedre estrellat
SIGNUM
31/12/18
Papiromates
Dodecaedre estrellat
Construcció d'un dodecaedre estrellat amb 60 mòduls. Vídeo enllaçat amb el canal de youtube PAPIROmates.
Veure
El pots trobar a:   PAPIROFLÈXIA
Ruffini
RUFFINI. DESCOMPOSICIÓ FACTORIAL D'UN POLINOMI
6/10/18
Geogebra
Mètode de Ruffini per factoritzar polinomis
L'aplicació genera un polinomi de grau 5. A continuació podràs veure detalladament el procès que es fa servir per factoritzar completament el polinomi.
Veure
El pots trobar a:   3ESO, 4ESO, 1r BATX CCNN i 1r BATX MACS
Propietats de les potències
PROPIETATS DE LES POTÈNCIES
1/10/18
ThatQuiz
Exercicis ThatQuiz
Exercicis tipus test en els que has de triar la solució correcta.
Veure
El pots trobar a:   2n ESO
Estrella pentagonal
ESTRELLA PENTAGONAL
26/12/17
Papiromates
Estrella pentagonal de papiroflèxia
Construcció d'una doble estrella pentagonal. Vídeo enllaçat amb el canal de youtube PAPIROmates.
Veure
El pots trobar a:   PAPIROFLÈXIA
1_elevat_inf
INDETERMINACIÓ [1]
7/10/17
Geogebra
Resolució de la indeterminació [1]
Podem veure tots els passos de la resolució de la indeterminació [1] emprant una fórmula.
Veure
El pots trobar a:    2n BATX CCNN i MACS
Límit [inf-inf]
INDETERMINACIÓ [∞ - ∞] (II)
25/9/17
Geogebra
Resolució de la indeterminació [∞ - ∞]
Podem veure tots els passos de la resolució de la indeterminació [∞ - ∞] quan la funció és el resultat de la diferència en la que hi ha una arrel.
Veure
El pots trobar a:    BATX
Límit [inf-inf]
INDETERMINACIÓ [∞ - ∞] (I)
25/9/17
Geogebra
Resolució de la indeterminació [∞ - ∞]
Podem veure tots els passos de la resolució de la indeterminació [∞ - ∞] quan la funció és el resultat de la diferència de fraccions algebraiques.
Veure
El pots trobar a:    BATX
Límit [0/0]
LÍMIT D'UNA FUNCIÓ RACIONAL [0/0]
25/9/17
Geogebra
Resolució de la indeterminació [0/0]
Podem veure tots els passos de la resolució de la indeterminació [0/0] d'una funció racional quan la x tendeix a un nombre determinat.
Veure
El pots trobar a:    BATX
Limit [infinit/infinit]
LÍMIT D'UNA FUNCIÓ RACIONAL [∞/∞]
25/9/17
Geogebra
Resolució de la indeterminació [∞/∞]
Podem veure tots els passos de la resolució de la indeterminació [∞/∞] d'una funció racional quan la x tendeix a ∞.
Veure
El pots trobar a:    BATX
Limit gràfic
LÍMIT GRÀFIC D'UNA FUNCIÓ RACIONAL A L'INFINIT
25/9/17
Geogebra
Resolució gràfica de la indeterminació [∞/∞]
Podem comprovar visualment quan val el límit d'una funció racional quan la x tendeix a +∞ i quan tendeix a -∞.
Veure
El pots trobar a:    BATX
Integral definida
DERIVACIÓ LOGARÍTMICA
20/9/17
Geogebra
Derivació de funcions del tipus y=f(x)g(x)
Quan volem derivar una funció que té forma de potència però la base és una funció que depèn de x i l'exponent també és una funció que depèn de x convé aplicar aquesta tècnica de derivació.
Veure
El pots trobar a:    2n BATX CCNN i MACS
PAU_Matemàtiques
PAU Matemàtiques
10/8/17
Recull d'exàmens de les proves PAU de Matemàtiques
Ja pots disposar de tots els exàmens de Matemàtiques des de l'any 2000 fins ara. Els exàmens estan ordenats per anys i convocatòries (juny-setembre).

Els pots trobar a:    2n BATX CCNN
PAU_MACS
PAU MACS
10/8/17
Recull d'exàmens de les proves PAU de Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials

Ja pots disposar de tots els exàmens de MACS des de l'any 2000 fins ara. Els exàmens estan ordenats per anys i convocatòries (juny-setembre).
Els pots trobar a:    2n BATX CCSS
Florència 2017
FIRENZE 2017
9/8/17
illasimpatia
Viatge de fi de curs de 2n de batxillerat 2017
Vídeo amb el recull d'imatges del viatge dels de 2n de batxillerat que van fer a final de curs a Florència. Vídeo enllaçat amb el canal de youtube illasimpatia.
Veure
El pots trobar a:   TUTORIA
Florència 2016
FLORÈNCIA 2016
9/8/17
illasimpatia
Viatge de fi de curs de 2n de batxillerat 2016
Vídeo amb el recull d'imatges del viatge dels de 2n de batxillerat que van fer a final de curs a Florència. Vídeo enllaçat amb el canal de youtube illasimpatia.
Veure
El pots trobar a:   TUTORIA
Florència 2015
INTER - FLORÈNCIA 2015
9/8/17
illasimpatia
Viatge de fi de curs de 2n de batxillerat 2015
Vídeo amb el recull d'imatges del viatge dels de 2n de batxillerat que van fer a final de curs a Florència. Vídeo enllaçat amb el canal de youtube illasimpatia.
Veure
El pots trobar a:   TUTORIA
Estel de roses
ESTEL DE ROSES
21/4/17
Papiromates
Kusudama
En aquest vídeo podràs veure com fer un mòdul que et permetrà fer un icosaedre estrellat amb roses als vèrtexs. Idea molt indicada per a Sant Jordi. Vídeo enllaçat amb el canal de youtube PAPIROmates.
Veure
El pots trobar a:   PAPIROFLÈXIA
Integral definida
INTEGRAL DEFINIDA
7/1/17
Geogebra
Suma superior, inferior, del punt mitjà i trapezis
En aquesta aplicació pots entrar una funció i definir l'interval. Veuràs les aproximacions gràfiques i aritmètiques de les sumes dels rectangles superiors, inferiors i del punt mitjà. També pots calcular la suma dels trapezis i, finalment, veure el resultat exacte.
Veure
El pots trobar a:    2n BATX CCNN
Estrella modular
ESTRELLA MODULAR
5/1/17
Papiromates
Estrelles regulars de papiroflèxia
En aquest vídeo podràs veure com aconseguir fer un mòdul que et permetrà fer estrelles regulars de 4, 5, ... puntes. Vídeo enllaçat amb el canal de youtube PAPIROmates.
Veure
El pots trobar a:   PAPIROFLÈXIA
Octaedre modular
OCTAEDRE MODULAR
14/5/16
Papiromates
Poliedre regular de papiroflèxia
En aquest vídeo podràs veure com aconseguir fer un octaedre regular amb 6 mòduls senzills de fer. Vídeo enllaçat amb el canal de youtube PAPIROmates.
Veure
El pots trobar a:   2n ESO i PAPIROFLÈXIA
Rosa_llibre
ROSA - KUSUDAMA
23/4/16
Papiromates
Idees pel Sant Jordi
En aquest vídeo podràs veure com aconseguir fer una rosa en forma d'estrella. Vídeo enllaçat amb el canal de youtube PAPIROmates.
Veure
El pots trobar a:    PAPIROFLÈXIA
Circumferència
LÍMIT D'UNA FUNCIÓ EN UN PUNT
28/3/16
Geogebra
Càlcul gràfic aplicant la definició
En aquesta aplicació pots entrar la funció i el punt en el que li vols calcular el límit. Observa que, aplicant la definició, una funció té límit en un punt si i només si els seus límits laterals coincideixen. Quan cliquis els botons dels límits laterals podràs veure gràficament cap a on van els seus límits.
Veure
El pots trobar a:    1r BATX CCNN i 1r BATX MACS
Equacions recta
EQUACIONS DE LA RECTA
27/2/16
Geogebra
Diverses equacions de la mateixa recta
Entra en els requadres grocs un punt de la recta i el seu vector director. A continuació podràs veure les diferents equacions de la recta.
Veure
El pots trobar a:  4art ESO, 1r BATX CCNN i 2n BATX MACS
Circumferència
CIRCUMFERÈNCIA: CENTRE I RADI?
7/2/16
Geogebra
Determinar el centre i el radi d'una circumferència
L'aplicació genera una equació general de la circumferència. A continuació podràs veure els càlculs que et permetran trobar el centre i també el radi.
Veure
El pots trobar a:    1r BATX CCNN i 4art ESO
Circumferència
CIRCUMFERÈNCIA: EQUACIONS
7/2/16
Geogebra
Equació reduïda i equació general
Pots entrar les coordenades del centre de la circumferència i el seu radi. A continuació podràs veure com es calcula l'equació reduïda i també la general de la circumferència.
Veure
El pots trobar a:    1r BATX CCNN i 4art ESO
Perímetre quadrilàter
PERÍMETRE D'UN QUADRILÀTER
31/1/16
Geogebra
Perímetre d'un quadrilàter donats els seus quatre vèrtexs
Pots entrar les coordenades dels quatre vèrtexs del quadrilàter i comprovar com es calcula la longitud de cada costat per calcular el perímetre.
Veure
El pots trobar a:    1r BATX CCNN i 4art ESO
Àrea triangle
ÀREA D'UN TRIANGLE
30/1/16
Geogebra
Àrea d'un triangle donats els seus tres vèrtexs
Pots entrar les coordenades dels tres vèrtexs del triangle i comprovar com es calcula la longitud de la base i l'altura per calcular l'àrea.
Veure
El pots trobar a:    1r BATX CCNN i 4art ESO
Còniques
LLOCS GEOMÈTRICS: LES CÒNIQUES
28/1/16
Presentació molt visual de les còniques
Presentació bàsica feta amb PREZI dels llocs geomètrics i les còniques estudiades a un curs de 1r de batxillerat.
Autor: Albert Hernando
Veure
El pots trobar a:   1r BATX CCNN
Còniques
CÒNIQUES
28/1/16
Web sobre còniques
Hi trobaràs definicions, exemples, explicacions gràfiques i exercicis d'autoavaluació.
Autor: Miquel Bargadà Fort
Veure
El pots trobar a:   1r BATX CCNN
Raons trigonomètriques
RAONS TRIGONOMÈTRIQUES BÀSIQUES
10/1/16
Geogebra
Sinus, cosinus i tangent d'un angle
Pots veure gàficament i numèricament com sorgeixen aquestes raons entre costats d'un triangle rectangle. Pots mantenir el radi amb la unitat o canviar-lo. També pots modificar l'angle.
Veure
El pots trobar a:    1r BATX CCNN i 4art ESO
Binòmica-Polar
COORDENADES BINÒMIQUES-POLARS
30/12/15
Geogebra
Canvi de coordenades en un nombre complex
Tens dues pantalles per veure com es canvien les coordenades amb totes les operacions. Pots moure el punt.
Veure
El pots trobar a:    1r BATX CCNN
Complexos
OPERACIONS AMB NOMBRES COMPLEXOS
28/12/15
Geogebra
Les operacions elementals
Les operacions elementals resoltes pas a pas de dos complexos donats en forma binòmica.
Veure
El pots trobar a:    1r BATX CCNN
Estrella
ESTRELLA (STAR ORIGAMI)
24/12/15
Papiromates
Construcció pas a pas d'una estrella
Vídeotutorial per obtenir una senzilla estrella. Vídeo enllaçat amb el canal de youtube PAPIROmates.
Veure
El pots trobar a:    PAPIROFLÈXIA
Racionalitzar
EXERCICIS DE RACIONALITZAR
30/9/15
pdf
Full pdf d'exercicis amb solucions per practicar la racionalització de fraccions.
Exercicis creats amb +GENI.
Veure
El pots trobar a:    1r BATX CCNN
Derivador
CALCULA LA DERIVADA
20/9/15
Geogebra
Deriva la funció que desitgis
En aquesta aplicació pots entrar una funció i automàticament veure la seva derivada. Et pot ajudar a corregir exercicis que no saps si els tens bé. Compte: a vegades la solució està massa simplificada o, tot el contrari.
Veure
El pots trobar a:    2n BATX CCNN i MACS
Migració
SUPERANT LES DIFICULTATS
16/7/15
Papiromates
Les aplicacions geogebra s'obriran automàticament amb html
Per evitar el munt de dificultats que estem tenint quan volem obrir les aplicacions de geogebra, Illa Simpatia està actualitzant el format d'aquestes i les està exportant a html. Això significa que els exploradors les podran obrir i, més ràpidament. També es podran veure les aplicacions geogebra en mòbils i tauletes.
Rosa_llibre
EL LLIBRE QUE VOLIA SER ROSA DE SANT JORDI
23/4/15
Papiromates
Idees pel Sant Jordi
En aquest vídeo podràs veure com aconseguir fer una figura en forma de rosa doblegant els fulls d'un llibre. Vídeo enllaçat amb el canal de youtube PAPIROmates.
Veure
El pots trobar a:    PAPIROFLÈXIA
Cor inflable
COR INFLABLE
6/4/15
Papiromates
Idees pel Sant Jordi o per Sant Valentí
Com fer un cor que s'infla. És espectacular i sorprèn a tots. Ideal pel dia de Sant Valentí o per Sant Jordi. Vídeo enllaçat amb el canal de youtube PAPIROmates.
Veure
El pots trobar a:    PAPIROFLÈXIA
Estrella de Nadal
ROSA SENZILLA
6/4/15
Papiromates
Preparant Sant Jordi
Videotutorial per fer una rosa molt senzilla. Una bona activitat per preparar la diada de Sant Jordi i/o divertir-nos amb els petits de casa. Vídeo enllaçat amb el canal de youtube PAPIROmates.
Veure
El pots trobar a:    PAPIROFLÈXIA
Sistemes d'equacions
EXERCICIS DE SISTEMES D'EQUACIONS
7/2/15
pdf
Full pdf amb 20 exercicis de sistemes d'equacions 3x3 amb solucions.
Veure
El pots trobar a:    2n BATX CCNN i MACS
Limits
EXERCICIS DE CALCULAR LÍMITS
4/2/15
pdf
Full pdf amb 10 exercicis de límits amb solucions.

Veure
El pots trobar a:    1r BATX MACS
Estrella de Nadal
ESTRELLA DE NADAL (CHRISTMAS STAR)
20/12/14
Papiromates
Construcció pas a pas d'una estrella
Vídeotutorial per obtenir una senzilla estrella. Vídeo enllaçat amb el canal de youtube PAPIROmates.
Veure
El pots trobar a:    PAPIROFLÈXIA
Taula de derivades
INTEGRAL QUASIIMMEDIATA
14/12/14
pdf
Full pdf amb 16 exercicis d'integrals quasiimmediates amb la resolució completa.
Veure
El pots trobar a:   2n BATX CCNN
Matemàtica financera
MATEMÀTICA FINANCERA
17/10/14
Web d'autoaprenentage amb exemples resolts
Unitat didàctica d'aritmètica mercantil amb exemples i exercicis resolts.
Autors: Sílvia Cantieri i Mª José García
Veure
El pots trobar a:   1r BATX MACS
Nova portada
ILLA SIMPATIA ES RENOVA!!!
27/9/14
Més funcional
Fes una ullada a la web per veure els canvis. Si vols dir-me que et sembla i/o aconsellar-me sobre els canvis ho pots fer mitjançant l'apartat CONTACTAR.
Cossos de revolució
COSSOS DE REVOLUCIÓ
29/5/14
Geogebra
Cilindre, con i esfera
En aquesta aplicació podràs veure com es generen el cilindre, con i esfera a partir de girar al votant d'un eix un rectangle, un triangle rectangle i un semicercle respectivament.

Veure
El pots trobar a:   2n ESO i GEOGEBRA
El teorema de Pitàgores
EL TEOREMA DE PITÀGORES
5/5/14
Geogebra
Generador d'exercicis amb resolució
L'aplicació genera triangles rectangles amb dos costats coneguts. Es pot veure la resolució completa de cada exercici.

Veure
El pots trobar a:   2n ESO i GEOGEBRA
El teorema de Pitàgores
EL TEOREMA DE PITÀGORES (puzzle-origami)
4/5/14
Papiromates
Construcció d'un puzzle i demostració del teorema
Construcció amb papiroflèxia de les peces d'un puzzle amb les que es podrà demostrar el teorema de Pitàgores. Vídeo enllaçat amb el canal de youtube PAPIROmates.

Veure
El pots trobar a:    PAPIROFLÈXIA
El teorema de Pitàgores
EL TEOREMA DE PITÀGORES
4/5/14
Papiromates
Demostració visual
Amb l'ajuda de la papiroflèxia es demostra el teorema de Pitàgores. Vídeo enllaçat amb el canal de youtube PAPIROmates.

Veure
El pots trobar a:    PAPIROFLÈXIA
Drac de paper
DRAC
4/5/14
Papiromates
Drac de Sant Jordi

Vídeotutorial per obtenir un drac. Vídeo enllaçat amb el canal de youtube PAPIROmates.


Veure
El pots trobar a:    PAPIROFLÈXIA
Rosa de paper
ROSA
4/5/14
Papiromates
Rosa de Sant Jordi

Vídeotutorial per obtenir una rosa de paper. Vídeo enllaçat amb el canal de youtube PAPIROmates.

Veure
El pots trobar a:    PAPIROFLÈXIA
Punt de llibre
PUNT DE LLIBRE
4/5/14
Papiromates
Pràctic punt de llibre amb forma de cor

Vídeotutorial per obtenir un senzill punt de llibre de solapa que té forma de cor. Vídeo enllaçat amb el canal de youtube PAPIROmates.

Veure
El pots trobar a:    PAPIROFLÈXIA
Posició relativa pla-pla
POSICIÓ RELATIVA PLA-PLA
31/3/14
Geogebra
Pla en equació general o en equacions paramètriques
L'aplicació permet que entris els plans que tu vulguis. La resolució queda indicada amb la discusió dels vectors normals dels plans.

Veure
El pots trobar a:   2n BATX CCNN i GEOGEBRA
Equació de 2n grau
EQUACIÓ DE 2n GRAU
1/3/14
Geogebra
Generador d'equacions de 2n grau resoltes pas a pas

Aquesta aplicació genera equacions de 2n grau en forma general i les resol aplicant la fórmula que resol les equacions completes.
Veure
El pots trobar a:   2n ESO i GEOGEBRA
Determinant d'una matriu
DETERMINANT D'UNA MATRIU
1/2/14
Geogebra
Calculadora per calcular el determinant d'una matriu
Amb aquesta aplicació pots practicar el determinant de matrius de dimensions fins 4x4.

Veure
El pots trobar a:   2n BATX CCNN i GEOGEBRA
Rang d'una matriu
RANG D'UNA MATRIU
1/2/14
Geogebra
Calculadora per calcular el rang d'una matriu
Amb aquesta aplicació pots practicar el rang de matrius de dimensions fins 4x4.

Veure
El pots trobar a:   2n BATX CCNN, MACS i GEOGEBRA
Equacions amb parèntesis
EQUACIONS AMB PARÈNTESIS
28/1/14
Geogebra
Generador d'equacions lineals amb parèntesis resoltes
Amb aquesta aplicació pots generar equacions de primer grau amb parèntesis i veure la seva resolució emprant el Mètode de la balança.

Veure
El pots trobar a:   2n ESO i GEOGEBRA
Producte de matrius
PRODUCTE DE MATRIUS
26/1/14
Geogebra
Generador d'exercicis autocorrectius
Amb aquesta aplicació pots practicar el producte de matrius de dimensions fins 4x4.

Veure
El pots trobar a:   2n BATX CCNN, MACS i GEOGEBRA
Nombre per binomi
NOMBRE x BINOMI
14/1/14
ThatQuiz
Exercicis ThatQuiz
Exercicis tipus test en els que has de triar la solució correcta al producte proposat.
Veure
El pots trobar a:   2n ESO
Monomi per binomi
MONOMI x BINOMI
14/1/14
ThatQuiz
Exercicis ThatQuiz
Exercicis tipus test en els que has de triar la solució correcta al producte proposat.
Veure
El pots trobar a:   2n ESO
Extreure factor comú
EXTREURE FACTOR COMÚ
14/1/14
ThatQuiz
Exercicis ThatQuiz
Exercicis senzills en els que ja s'ha extret el factor comú i tu hauràs de completar l'expressió que queda dins del parèntesi.
Veure
El pots trobar a:   2n ESO
Producte notable
PRODUCTE NOTABLE (a+b)·(a+b)
12/1/14
Geogebra
Demostració geomètrica


Cada exercici de producte de binomis que genera l'aplicació el podràs veure completament resolt de tres maneres diferents.
Veure
El pots trobar a:   2n ESO i GEOGEBRA
Sumes i restes de polinomis
SUMES I RESTES DE POLINOMIS
4/1/14
Geogebra
Generador d'exercicis completament resolts amb dos mètodes diferents


Cada exercici de suma o resta de polinomis que genera l'aplicació el podràs veure completament resolt de dues maneres diferents.
Veure
El pots trobar a:   2n ESO i GEOGEBRA
Producte de binomis
PRODUCTE DE BINOMIS
4/1/14
Geogebra
Generador d'exercicis completament resolts amb tres mètodes diferents


Cada exercici de producte de binomis que genera l'aplicació el podràs veure completament resolt de tres maneres diferents.
Veure
El pots trobar a:   2n ESO i GEOGEBRA
Producte de polinomis
PRODUCTE DE POLINOMIS
4/1/14
Geogebra
Generador d'exercicis completament resolts amb tres mètodes diferents


Cada exercici de producte de polinomis que genera l'aplicació el podràs veure completament resolt de tres maneres diferents.
Veure
El pots trobar a:   2n ESO i GEOGEBRA
Productes notables
PRODUCTES NOTABLES
4/1/14
Geogebra
Generador d'exercicis completament resolts amb tres mètodes diferents


Cada exercici de producte notable que genera l'aplicació el podràs veure completament resolt de tres maneres diferents.
Veure
El pots trobar a:   2n ESO i GEOGEBRA
Productes notables 2
PRODUCTES NOTABLES (II)
4/1/14
Geogebra
Generador d'exercicis completament resolts amb tres mètodes diferents


Cada exercici de producte notable que genera l'aplicació el podràs veure completament resolt de tres maneres diferents.
Veure
El pots trobar a:   2n ESO i GEOGEBRA
Dodecaedre de Nadal
DODECAEDRE DE NADAL
17/12/13
Papiromates
Construcció pas a pas d'un dodecaedre modular
Vídeotutorial per obtenir un dodecaedre molt curiós amb les cares en forma d'estrella. Vídeo enllaçat amb el canal de youtube PAPIROmates.

Veure
El pots trobar a:    PAPIROFLÈXIA
Sumes i restes combinades
SUMES I RESTES COMBINADES
7/10/13
Geogebra
Utilitzant el mètode d'agrupament de positius i negatius
Exercicis interactius de sumes i restes amb nombres entesr resolts pas a pas.

Veure
El pots trobar a:    1r ESO, 2n ESO i GEOGEBRA
F1 amb els nombres enters
F1 AMB ELS NOMBRES ENTERS
10/9/13
Geogebra
Arriba a la meta gràcies als nombres enters
Aquesta aplicació serveix per practicar les 4 operacions bàsiques (+, -, x i :). Si contestes bé, aniràs avançant fins arribar a la meta.
Veure
El pots trobar a:    1r ESO, 2n ESO i GEOGEBRA
Suma i resta entera
SUMA I RESTA ENTERA
19/7/13
Geogebra
Explicació animada gràcies a un canguret
Exercicis interactius i visuals per entendre millor com es fan les sumes i les restes amb enters.

Veure
El pots trobar a:    1r ESO i GEOGEBRA
Piràmide egípcia
PIRÀMIDE EGÍPCIA
2/8/13
Papiromates
Senzilla piràmide egípcia de papiroflèxia

Vídeotutorial per obtenir una piàmide de papiroflèxia. La piràmide és de base quadrangular i les cares laterals són triangles equilàters. Vídeo enllaçat amb el canal de youtube PAPIROmates.
Veure
El pots trobar a:    PAPIROFLÈXIA
Dodecaedre modular
DODECAEDRE MODULAR
19/7/13
Papiromates
Construcció pas a pas d'un dodecaedre modular

Vídeotutorial per obtenir un dodecaedre molt bonic. Vídeo enllaçat amb el canal de youtube PAPIROmates.

Veure
El pots trobar a:    PAPIROFLÈXIA
Paper triangular equilateral
PAPER TRIANGULAR EQUILATERAL
19/7/13
Papiromates
Paper per fer papiroflèxia modular

Vídeotutorial per obtenir papers en forma de triangle equilàter partint d'un full A3. Vídeo enllaçat amb el canal de youtube PAPIROmates.

Veure
El pots trobar a:    PAPIROFLÈXIA
Dodecaedres màgics
DODECAEDRES MÀGICS
19/7/13
Papiromates
Es tranformen espectacularment!!!

Vídeo enllaçat amb el canal de youtube PAPIROmates.


Veure
El pots trobar a:    PAPIROFLÈXIA
Dodecaedre plegable
DODECAEDRE PLEGABLE
19/7/13
Papiromates
Fàcil de plegar i desplegar!!!

Vídeo enllaçat amb el canal de youtube PAPIROmates.


Veure
El pots trobar a:    PAPIROFLÈXIA
^PUJAR^