ILLA SIMPATIA
... un petit indret matemàtic perdut en la immensitat de l'oceà dels coneixements.


2n ESO

 
 
ESPAI THATQUIZ
-Només alumnes enregistrats-
 
El simpàtic 2n E
Thatquiz
El simpàtic 2n C
 

1. NOMBRES ENTERS

 
Suma de nombres enters
SUMA DE NOMBRES ENTERS
Geogebra
Utilitzant el recurs de l'ascensor
Aplicació interactiva per entendre com se sumen i resten els nombres enters fent servir el mètode de l'ascensor. Possibilitat de fer exercicis interctius.

Veure
Suma i resta entera
SUMA I RESTA ENTERA
Geogebra
Explicació animada gràcies a un canguret
Exercicis interactius i visuals per entendre millor com es fan les sumes i les restes amb enters.

Veure
Suma i resta entera
SUMA I RESTA D'ENTERS
Geogebra
Test autoavaluador
Test autoavaluador per practicar les sumes i restes de nombres enters. Cal unir l'operació amb el seu resultat.

Veure
Sumes i restes combinades
SUMES I RESTES COMBINADES
Geogebra
Utilitzant el mètode d'agrupament de positius i negatius
Exercicis interactius de sumes i restes amb nombres enters resolts pas a pas.


Veure
Bresca entera
BRESCA ENTERA
pdf
Completa cada bresca sabent que cada cel·la és el resultat de sumar els dos nombres de les cel·les immediatament inferiors. Tens dos fulls d'exercicis amb les seves corresponents solucions:
   Nivell 1: Bresca_N1_01 , Bresca_N1_01_sol
   Nivell 2: Bresca_N2_01 , Bresca_N2_01_sol
F1 amb els nombres enters
F1 AMB ELS NOMBRES ENTERS
Geogebra
Arriba a la meta gràcies als nombres enters
Aquesta aplicació serveix per practicar les 4 operacions bàsiques (+, -, x i :). Si contestes bé, aniràs avançant fins arribar a la meta.
Veure
Propietats de les potències
PROPIETATS DE LES POTÈNCIES
ThatQuiz
Exercicis ThatQuiz
Exercicis tipus test en els que has de triar la solució correcta.
Veure
 

2. FRACCIONS

 
Descomposició factorial
FACTORITZACIÓ D'UN NOMBRE (II)
Geogebra
Calcula la descomposició factorial d'un nombre
Generador d'exercicis interactius amb la resolució completa.
Veure
MCD i mcm
MCD i mcm DE DOS NOMBRES
Geogebra
Calcula el MCD i el mcm de dos nombres
Generador d'exercicis interactius amb la resolució completa.

Veure
Test fracció irreductible
LA FRACCIÓ IRREDUCTIBLE
Geogebra
Test autoavaluatiu
Cal relacionar cada fracció amb la seva equivalent irreductible. L'aplicació et permet generar nous tests i practicar.
Veure
Suma i resta de fraccions
SUMA I RESTA DE FRACCIONS
Geogebra
Suma i resta de 3 fraccions amb numerador enter
Generador d'exercicis interactius amb la resolució completa pas a pas.
Veure
 

3. NOMBRES DECIMALS

 
Arrel quadrada
ARREL QUADRADA
Geogebra
Arrel quadrada decimal
Exercicis interactius explicats i solucionats pas a pas.
Veure
Arrodoniments
ARRODONIMENTS
ThatQuiz
Exercicis Thatquiz

Test per calcular arrodoniments a unitats decimals i també enteres.
Veure
 

4. EXPRESSIONS ALGEBRAIQUES

 
Piràmides algebraiques
PIRÀMIDES ALGEBRAIQUES
pdf
Completa cada piràmide sabent que cada cel·la és el resultat de sumar les expressions de les cel·les immediatament inferiors. Tens dos fulls d'exercicis amb les seves corresponents solucions:
   PIRÀMIDES ALGEBRAIQUES
   PIRÀMIDES ALGEBRAIQUES ampliació
Operacions amb expressions algebraiques
Exercicis de repàs d'expressions algebraiques
pdf
Full d'exercicis pdf amb les solucions per repassar les operacions amb expressions algebraiques.
Veure
Operacions amb polinomis
OPERACIONS AMB POLINOMIS
pdf
Exercicis de sumar, restar i multiplicar polinomis. També hi ha exercicis de trobar el valor numèric d'un polinomi donat un valor de x i algun exemple completament resolt. Tens dos fulls d'exercicis amb les seves corresponents solucions:
   OPERACIONS AMB POLINOMIS
   OPERACIONS AMB POLINOMIS (II)
Sumes i restes de polinomis
SUMES I RESTES DE POLINOMIS
Geogebra
Generador d'exercicis completament resolts amb dos mètodes diferents


Cada exercici de suma o resta de polinomis que genera l'aplicació el podràs veure completament resolt de dues maneres diferents.
Veure
Nombre per binomi
NOMBRE x BINOMI
ThatQuiz
Exercicis ThatQuiz
Exercicis tipus test en els que has de triar la solució correcta al producte proposat.
Veure
Monomi per binomi
MONOMI x BINOMI
ThatQuiz
Exercicis ThatQuiz
Exercicis tipus test en els que has de triar la solució correcta al producte proposat.
Veure
Producte de binomis
PRODUCTE DE BINOMIS
Geogebra
Generador d'exercicis completament resolts amb tres mètodes diferents


Cada exercici de producte de binomis que genera l'aplicació el podràs veure completament resolt de tres maneres diferents.
Veure
Producte de polinomis
PRODUCTE DE POLINOMIS
Geogebra
Generador d'exercicis completament resolts amb tres mètodes diferents


Cada exercici de producte de polinomis que genera l'aplicació el podràs veure completament resolt de tres maneres diferents.
Veure
Extreure factor comú
EXTREURE FACTOR COMÚ
ThatQuiz
Exercicis ThatQuiz
Exercicis senzills en els que ja s'ha extret el factor comú i tu hauràs de completar l'expressió que queda dins del parèntesi.
Veure
Productes notables
PRODUCTES NOTABLES
Geogebra
Generador d'exercicis completament resolts amb tres mètodes diferents


Cada exercici de producte notable que genera l'aplicació el podràs veure completament resolt de tres maneres diferents.
Veure
Productes notables 2
PRODUCTES NOTABLES (II)
Geogebra
Generador d'exercicis completament resolts amb tres mètodes diferents


Cada exercici de producte notable que genera l'aplicació el podràs veure completament resolt de tres maneres diferents.
Veure
Producte notable
PRODUCTE NOTABLE (a+b)·(a+b)
Geogebra
Demostració geomètrica

Cada exercici de producte de binomis que genera l'aplicació el podràs veure completament resolt de tres maneres diferents.

Veure
Productes notables
PRODUCTES NOTABLES
Aplicacio visual
Aplicació interactiva per repassar la teoria i practicar. Autors: Genmagic.net
Veure
Producte de binomis
PRODUCTE DE BINOMIS
ThatQuiz
Test Thatquiz

Test per practicar el càlcul mental de producte de binomis. Et dic el resultat i tu cal que endevinis els dos binomis que es multipliquen per obtenir-lo.
Veure
 

5. EQUACIONS DE 1r I 2n GRAU. SISTEMES D'EQUACIONS

 
El mètode de la balança
EL MÈTODE DE LA BALANÇA
Animació flash
Un exercici on es resol una equació lineal completament utilitzant el mètode de la balança.


Veure
Equació de primer grau
EQUACIÓ LINEAL O DE 1r GRAU
Geogebra
Resolució utilitzant el Mètode de la balança

Aquesta aplicació genera equacions de 1r grau en forma general i les resol pas a pas utilitzant el mètode de la balança amb les explicacions al costat.

Veure
Interpretació solució equació de primer grau
SOLUCIÓ D'UNA EQUACIÓ LINEAL
Geogebra
Interpretació gràfica
Podem interpretar cada membre de l'equació com una funció i dibuixar-les. Allà on es creuen ens donarà les coordenades de la solució (x, que és la incònita i y que és el valor numèric de les funcions).
Veure
Test equacions lineals
EQUACIONS LINEALS
Geogebra
Test autoavaluador

Test autoavaluador que et genera 10 equacions. Cal unir l'equació amb el seu resultat.
Veure
Exercicis enters
EQUACIONS AMB PARÈNTESIS
pdf
Full d'exercicis pdf pautats amb 6 equacions completament resoltes.Veure
Equacions amb parèntesis
EQUACIONS AMB PARÈNTESIS
Geogebra
Generador d'equacions lineals amb parèntesis resoltes
Amb aquesta aplicació pots generar equacions de primer grau amb parèntesis i veure la seva resolució emprant el Mètode de la balança.

Veure
Equació de 2n grau
EQUACIÓ DE 2n GRAU
Geogebra
Generador d'equacions de 2n grau resoltes pas a pas

Aquesta aplicació genera equacions de 2n grau en forma general i les resol aplicant la fórmula que resol les equacions completes.
Veure
 

6.FUNCIONS

 
Coordenades cartesianes I
COORDENADES CARTESIANES (I)
Geogebra
Generador d'exercicis interactius autoavaluables
Aplicació per a practicar la localització dels punts en el pla.

Veure
Coordenades cartesianes II
COORDENADES CARTESIANES (II)
Geogebra
Generador d'exercicis interactius autoavaluables
Aplicació per a practicar la localització dels punts en el pla (sense ajuda).

Veure
 

7. PROPORCIONALITAT NUMÈRICA

 
 

8. FIGURES PLANES. ÀREES

 
Càlcul d'àrees i perímetres
ÀREES I PERÍMETRES DE FIGURES ELEMENTALS
ThatQuiz
Exercicis Thatquiz

Exercicis ThatQuiz per practicar el càlcul de perímetres i àrees de figures elementals.
Veure
Sector circular
SECTOR CIRCULAR
Geogebra
Calcula l'àrea donats el radi i l'angle
Pots entrar el teu exercici i veure la solució.
Veure
Corona circular
CORONA CIRCULAR
Geogebra
Calcula l'àrea donats els radis
Pots entrar el teu exercici i veure la solució.
Veure
El teorema de Pitàgores
EL TEOREMA DE PITÀGORES
Geogebra
Generador d'exercicis amb resolució
L'aplicació genera triangles rectangles amb dos costats coneguts. Es pot veure la resolució completa de cada exercici.

Veure
El Teorema de Pitàgores
EL TEOREMA DE PITÀGORES
ThatQuiz
Exercicis Thatquiz

Exercicis ThatQuiz on cal aplicar el Teorema de Pitàgores per calcular la longitud del costat desconegut d'un triangle rectangle.
Veure
 

9. COSSOS GEOMÈTRICS

 
Prisma regular
PRISMA REGULAR
Geogebra
Visualització en perspectiva
Pots crear el teu prisma i girar-lo per veure'l millor.


Veure
Piràmide regular
PIRÀMIDE REGULAR
Geogebra
Visualització en perspectiva
Pots crear la teva piràmide i girar-la per veure-la millor.


Veure
Piràmide quadrangular
POLIEDRES REGULARS
Geogebra
Sòlids platònics
A l'aplicació pots veure cada un dels 5 poliedres a l'espai en 3D. Posteriorment podràs activar el seu desplegament pla.
Veure
Sòlids platònics
SÒLIDS PLATÒNICS
Web anglesa dedicada al cossos geomètrics
Si vols conèixer els políedres regulars ó sòlids platònics, aquest és un bon lloc. Pots comprovar que compleixen la característica d'Euler.
Veure
Sòlids platònics
SÒLIDS PLATÒNICS
Illasimpatia
Poliedres regulars d'aperitiu
Vídeo explicatiu del canal de youtube Illasimpatia.
Veure
Octaedre modular
OCTAEDRE MODULAR
Papiromates
Poliedre regular de papiroflèxia
En aquest vídeo podràs veure com aconseguir fer un octaedre regular amb 6 mòduls senzills de fer. Vídeo enllaçat amb el canal de youtube PAPIROmates.
Veure
Calendari dodecaèdric
CALENDARI DODECAÈDRIC
pdf
Full pdf retallable amb un mes en cada cara del dodecaedre.

Veure
Cossos de revolució
COSSOS DE REVOLUCIÓ
Geogebra
Cilindre, con i esfera
En aquesta aplicació podràs veure com es generen el cilindre, con i esfera a partir de girar al votant d'un eix un rectangle, un triangle rectangle i un semicercle respectivament.

Veure
Funcions
MEMORY DE COSSOS A L'ESPAI
Geogebra
Joc de trobar parelles
L'aplicació genera 16 cartes que cal girar de dos en dos intentant aparellar un cos de l'espai amb la seva imatge.
Veure
 

10. VOLUM DE COSSOS GEOMÈTRICS

 
Ortoedre
ORTOEDRE
Geogebra
Càlcul de l'àrea total i el volum de l'ortoedre
En aquesta aplicació podràs calcular l'àrea total i el volum de l'ortoedre i visualitzar el seu desenvolupament pla. Pots entrar el teu exercici i veure la solució.
Veure
Prisma rectangular
PRISMA RECTANGULAR
Geogebra
Superfície i volum
L'aplicació genera prismes rectangulars que pots veure en 3D (selecciona ulleres 3D en el menú de la pantalla 3D). Quan actives el seu desenvolupament pla la figura es desplegarà i apareixeran els càlculs de la superfície i el volum.
Veure
Piràmide quadrangular
PIRÀMIDE QUADRANGULAR
Geogebra
Superfície i volum
L'aplicació et permet generar piràmides de base quadrada que pots veure en 3D (selecciona ulleres 3D en el menú de la pantalla 3D). Quan actives el seu desenvolupament pla la figura es desplegarà i apareixeran els càlculs de la superfície i el volum.
Veure
 
^PUJAR^